Ποιοί είμαστε

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “Water Salvation and more” ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 (αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 143584301000, ΕΒΕΑ) με αφορμή το σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας της Ελλάδας εξαιτίας των τραυματισμών στο νερό, που την κατατάσσει σε υψηλή θέση στην Ευρώπη. Σκοπός της είναι η αισθητή μείωση των πνιγμών και η ενίσχυση αισθήματος ασφαλείας των λουομένων στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας. H σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης λήψης αποφάσεων αποτελεί άμεση προτεραιότητα!

Τι κάνουμε

Εργαζόμαστε για την προβολή, παρουσίαση και διάδοση μέσων και τρόπων σωτηρίας του ανθρώπου, ιδίως την αποφυγή των ατυχημάτων στη θάλασσα. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πιστοποιημένα συστήματα πρόληψης.

Πώς δουλεύουμε

• Αξιοποιούμε την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις
των συμβαλλόμενων μελών μας
• Συνεργαζόμαστε με Δήμους και αρμόδιους Φορείς
• Στηρίζουμε προσπάθειες και δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη των ατυχημάτων
στη θάλασσα
• Οργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού