Ο στόχος του προγράμματος Water Safety είναι να εισαγάγει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην ασφάλεια των υδάτων και στην πρόληψη πνιγμού, εστιάζοντας τη δράση του στα παιδιά. Το 2019, το Ίδρυμα Princess Charlene του Μονακό υποστήριξε 28 έργα σε 15 χώρες.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το Ίδρυμα εργάζεται σε διεθνές επίπεδο παρέχοντας εκπαίδευση σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτές και ναυαγοσώστες για την ασφάλεια του νερού.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει το Κέντρο de Sauvetage Aquatique et de Plongée de Monaco, το οποίο εκπαιδεύει τους νέους καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, με μαθήματα ασφάλειας του νερού ενσωματωμένα στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών και τη διοργάνωση της Ημέρας Ασφάλειας του Νερού.

Προκειμένου να προσφέρει δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες, λίμνες, θάλασσες, φράγματα, κλιματικές εκδηλώσεις…), το Ίδρυμα υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ενώσεων και εθνικών εταιρειών διάσωσης. Συνολικά, 32.814 παιδιά και 6.733 ενήλικες έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα ασφάλειας των υδάτων.