Δήμαρχος αλίμου & catch a breath

(24 Σεπτεμβρίου 2019) «Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και την τιμή. Δεν έκανα τίποτα εγώ και ο δήμος περισσότερο από αυτά που επιβάλλει το καθήκον μας και η κοινή λογική. Δηλαδή να δίνουμε χώρο σε καινοτομίες και καλές ιδέες και πρακτικές, ώστε να έχουμε πιο ασφαλείς ακτές, να σώζουμε ζωές, να έχουμε πιο ευχάριστες συνθήκες για τους λουόμενους κάθε ηλικίας και ειδικά τους ηλικιωμένους και σωματικά πιο αδύναμους. Αυτή η καινοτομία είναι έξυπνη και εύκολα εφαρμόσιμη. 

Με χαρά την δεχθήκαμε και αξιοποιήσαμε στην πόλη μας. Εύχομαι να βρει και άλλους που θα υιοθετήσουν το μέτρο. Εύχομαι όλοι, πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση να δουλέψουμε ώστε οι ακτές μας, οι θάλασσές μας που είναι υψηλής επισκεψιμότητας από όλο τον κόσμο, να είναι ταυτόχρονα ασφαλείς. Οι περισσότεροι πνιγμοί, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι εντελώς άδικοι και αδικαιολόγητοι. Με απλό τρόπο θα μπορούσαμε να τους είχαμε γλυτώσει. Παρ’ ότι είναι απλό, εξακολουθεί να παραμένει δύσκολο δυστυχώς.
Πιστεύω λοιπόν και ελπίζω ότι η και­νοτομία σας και η πρακτική αυτή θα είναι ένα πρώτης τάξεως μέτρο για να ελαχιστοποιήσουμε τους πνιγ­­μούς και τα ατυχήματα στη θά­λασσα. Εύχομαι να είστε πά­ντα δη­μιουργικoί, να έχουμε κα­λή συνερ­γασία και να παίρνουν παράδειγμα όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοί­κησης και του κράτους από καλές πρακτικές που οι διάφοροι δήμοι εφαρμόζουν».

24 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

"This particular innovation is smart and easy to apply.
We gladly welcomed it and got the most out of it for the benefit of our city. I hope that others will adopt the same measure too. I hope that everyone, both the state and the local government will work together to make our beaches safer, apart from the fact that our seashores attract visitors from all over the world. By far and away the largest number of drownings is unfair and unjustified. In fact, we could have quite easily rescued those people"