ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΠΟΠΗ - DESPOTIDES POPI

Αντιδήμαρχος Τουριστικής & Πολιτιστικής προβολής Δήμου Αμοργού - Deputy Mayor of Tourism & Cultural Promotion of the Municipality of Amorgos

«Δέκα πλωτήρες "Catch a Breath" τοποθετήθηκαν σε πολυσύχναστες παραλίες της Αμοργού στο πλαίσιο ειδικής δράσης του Δήμου για την πρόσληψη πνιγμών στη θάλασσα. Παράλληλα θα τοποθετηθούν πέντε ενημερωτικές πινακίδες σε παραλίες του νησιού ως μέτρο πρόληψης πνιγμών στις αφύλακτες ακτές. Οι πλωτήρες «Catch a Βreath» είναι σταθερά τοποθετημένοι μέσα στη θάλασσα, για την ανάπαυση λουομένων σε περίπτωση που αισθανθούν κόπωση. H σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης λήψης αποφάσεων αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Δήμου Αμοργού και με την συγκεκριμένη δράση αυξάνει την αίσθηση ασφάλεια των λουόμενων.

Οι πλωτήρες και οι πινακίδες είναι δωρεά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Water Salvation», η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με αφορμή το σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας της Ελλάδας εξαιτίας των τραυματισμών στο νερό, που την κατατάσσει σε υψηλή θέση στην Ευρώπη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο ίδρυμα Μποδοσάκη για την χορηγία των πλωτήρων καθώς και στον πρόεδρο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Water Salvation», κ.Μπουζιάνη Σωτήριο για τη προσφορά του στο νησί μας.»

Ten "Catch a Breath" platforms were installed om popular beaches of Amorgos as part of a special action of the Municipality for the prevention of drownings at sea. At the same time, five information signs will be placed on beaches of the island as a measure to prevent drowning at those unguarded. The "Catch a breath" platforms are firmly placed in the sea, so that bathers can rest for a while if they feel tired. The importance of prevention and timely decision making is an immediate priority of the Municipality of Amorgos and with this action the sense of safety of bathers is increased.

The platforms and the signs are a donation of the Urban Non-Profit Society "Water Salvation", which was founded in October 2017 due to the serious public health problem of Greece regarding water injuries, which ranks it in a very bad position at European level. We owe special thanks to Bodossaki Foundation for the donation of the platforms as well as to the president of the Urban Non-Profit Society "Water Salvation", Mr. Boutzianis Sotirios for his contribution to our island.