Διδασκαλία ασφάλειας στο νερό

Εθελοντές της Water Salvation πραγματοποιούν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις ασφάλειας στο νερό, επιβίωσης στη θάλασσα και διάσωσης.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν θεωρία ή πράξη και βασίζονται σε εκπαιδευτικό υλικό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας ("Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό", κ.α.).