Στήριξη δράσεων αθλητικής ναυαγοσωστικής

Στηρίζουμε δράσεις αθλητικής ναυαγοσωστικής (πανελλήνια πρωταθλήματα, επιδείξεις και εκπαιδευτικές ομιλίες).